+420 775 671 087, info@lomhornidvorce.cz, DE / CS

NOVINKA - nabídka drceného kameniva např. certifikované drcené kamenivo frakce 0/63 mm: cena 240,-Kč/t + DPH

další frakce viz ceník.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA - žulové krajníky

O společnosti

Společnost Lom Horní Dvorce, s.r.o. byla založena v roce 1997. Zápis do OR: Krajský soud v Českých Budějovicích dne 11.12. 1997, oddíl C, vložka 9733.

Firma se specializuje na blokovou těžbu žuly a její následné zpracování na četné produkty hrubé kamenické výroby, jako jsou například: žulové dlažební kostky (malé, velké, mozaikové a dlažební kostky atypických rozměrů), žulové krajníky lámané (silniční krajník KS3, krajník zahradní), žulové odseky, kámen pro zahradní architekturu (šlapáky, kámen pro suché zdivo, solitéry), masivní ploché kameny, lomový kámen (soklový, záhozový do 200 kg, záhozový nad 200 kg).

Z pruduktů ušlechtilé kamenické výroby nabízíme řezané obrubníky, schodišťové stupně, žulové masivní prvky, žulové desky (dlažební, obkladové, parapetní), případně i jiné výrobky atypických rozměrů dle přání zákazníka.

Těžená hornina je drobně až středně zrnitá číměřská žula (dvojslídý granit mrákotínského typu). V místě těžby se vyskytují dva základní barevné odstíny žuly: šedohnědá až žlutavá žula a šedá žula s nádechem do modra.

Po dohodě se zákazníkem zajišťuje firma provedení montážních prací dodávaných výrobků (dlažební práce a obkladové práce) i dopravu materiálu na stavbu.

Barevné odstíny naší žuly

Realizované projekty

Název projektu: Výměna strojního vybavení společnosti Lom Horní Dvorce, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013832

Popis projektu:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je pořízení nového kolového nakladače, který nahradí tři zastaralé technologie, což povede ke snížení energetické náročnosti a zvýšení efektivity provozu. Předmětem projektu je náhrada stávajících tří strojů (kolový nakladač, pásové rýpadlo, pásový jeřáb), jejichž hlavní funkce spočívá zejména v manipulaci, nakládání a přemisťování výrobků.
Realizací projektu dojde k výraznému snížení energetické náročnosti (celkové snížení spotřeby paliva během výroby) a snížení emisí spalin (díky dokonalejšímu spalování snížení objemu zplodin).
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Lom Horní Dvorce, s.r.o., Zahrádky 42, 378 53 Strmilov, IČO: 25510274, DIČ: CZ25510274
tel.: +420 775 671 087, e-mail: info@lomhornidvorce.cz
© Lom Horní Dvorce, s.r.o., created by Michal Štrejbar 2010 - 2022